Google+ Followers

2018年1月22日 星期一

粟米紅蘿蔔湯 鹹酸菜煮盲曹魚今日菜式:粟米紅蘿蔔湯,炒菜花苗,
雜丸,三文魚頭,鹹酸菜煮盲曹魚,肉末豆腐。
飯前果:香蕉火龍果。就如此這般啦!凌子卉刊於22/01.2018

2 則留言: